Wardenhale (MILL)

The Story So Far....

Scrolls, What are they good for? / The Ebon Warlock

Na het verslaan van de Cult of Kogug, vinden de PC's een oudere kerker onder deze tempel. Ze gaan op onderzoek uit en vinden in een kleine kamer een man. Althans zo lijkt het, maar ze komen er al snel achter dat het om een illusie gaat.

De illusie stelt zich voor als Quellfin Quellstar, de Warden van de plaats Wardenhale. Door een vloek is dit dorp verdwenen, samen met Quellstar en zijn familie. Als enige aanwijzing krijgen ze de naam Ebon Warlock mee. 

Na een kort onderzoek komen ze er achter dat de man die Ebon Warlock genoemd wordt veblijft in de Mist and Dreams, een theehuis. 

Comments

theBaldGM_SpelD

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.